Antwerp

De Meir ถนนหัวใจแห่งแอนต์เวิร์ป

De Meir คือถนนหัวใจหลักทำเลทองของแอนเวิร์ปที่ไม่ได้ดีเพียงแค่ช๊อปปิ๊งเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงหลักฐานทางวัฒนธรรมของเบลเยี่ยมเอาไว้ด้วย