Inburgering Exam for MVV Visa

  • Home
  • Inburgering Exam for MVV Visa
Shape Image One
16,500฿

Inburgering Exam for MVV Visa รวมทุกพาร์ท

คอร์สสำหรับผู้ที่จะสอบ Inburgering Exam เพื่อนำไปยื่นประกอบการขอ MVV Visa ครบครันไปด้วยเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริง เพื่อให้ผู้เรียนสอบผ่านได้โดยได้ความกังวล

12,500฿

[Online] Inburgering Exam for MVV Visa รวมทุกพาร์ท

คอร์สสำหรับผู้ที่จะสอบ Inburgering Exam ในรูปแบบออนไลน์เพื่อนำไปยื่นประกอบการขอ MVV Visa ครบครันไปด้วยเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริง เพื่อให้ผู้เรียนสอบผ่านได้โดยไร้ความกังวล

5,000฿

ติวเข้ม Kennis Nederlandse Samenleving (KNS) for MVV Visa ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคนเนเธอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นทำคะแนนในการสอบพาร์ท Kennis Nederlandse Samenleving (KNS) ในการสอบ Inburgering Exam สอดแทรกความรู้และความสนุกเพื่อรู้จักประเทศแห่งกังหันลม

3,500฿

[Online] ติวเข้ม Kennis Nederlandse Samenleving (KNS) for MVV Visa ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคนเนเธอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นการสอบพาร์ท Kennis Nederlandse Samenleving (KNS) ในการสอบ Inburgering Exam คอร์สออนไลน์นี้ได้สอดแทรกความรู้และความสนุกเพื่อรู้จักประเทศแห่งกังหันลม แค่มีอินเตอร์น็ต อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เสมอ

10,500฿

ติวเข้ม Spreekvaardigheid for MVV Visa ทักษะการพูด

คอร์สที่จะทำให้คุณมั่นใจในการพูดตอบคำถามประโยคภาษาดัตช์ พร้อมทั้งเทคนิคเลือกใช้คำตอบที่สามารถใช้กับโจทย์หลายรูปแบบ ข้อสอบเสมือนจริง แล้วการสอบ Spreekvaardigheid จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

8,500฿

[Online] ติวเข้ม Spreekvaardigheid for MVV Visa ทักษะการพูด

คอร์สออนไลน์ที่จะทำให้คุณมั่นใจในการพูดตอบคำถามประโยคภาษาดัตช์ พร้อมทั้งเทคนิคเลือกใช้คำตอบที่สามารถใช้กับโจทย์หลายรูปแบบ ข้อสอบเสมือนจริง แล้วการสอบ Spreekvaardigheid จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

8,500฿

ติวเข้ม Leesvaardigheid for MVV Visa ทักษะการอ่าน

คอร์สติวเข้ม Leesvaardigheid (MVV Visa) เหมาะกับผู้เข้าสอบ Inburgering Exam ที่ต้องการเน้นในส่วนของทักษะการอ่าน เน้นเรื่องการออกเสียง ด้วยแบบฝึกหัดเสมือนจริง พร้อมเผยเคล็ดลับเทคนิคในการทำข้อสอบการอ่าน

6,500฿

[Online] ติวเข้ม Leesvaardigheid for MVV Visa ทักษะการอ่าน

คอร์สออนไลน์ติวเข้ม Leesvaardigheid (MVV Visa) เหมาะกับผู้เข้าสอบ Inburgering Exam ที่ต้องการเน้นในส่วนของทักษะการอ่าน เน้นเรื่องการออกเสียง ด้วยแบบฝึกหัดเสมือนจริง พร้อมเผยเคล็ดลับเทคนิคในการทำข้อสอบการอ่าน

Get the most dedicated consultation for your life-changing course. Earn a certification for your effort and passion Join Free Now.