Dutch for Intermediate Learners

 • Home
 • Dutch for Intermediate Learners
Shape Image One
 • by admin
 • Course level: Intermediate

About Course

Dutch for Intermediate Learners คอร์สที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาด้านไวยกรณ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาษาดัตช์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง

Description

Course Description รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนภาษาดัตช์ Dutch for Intermediate Learners เป็นคอร์สที่เนื้อหาอัดแน่นด้วยไวยกรณ์การใช้ภาษาดัตช์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างความเป็นมาของประโยคภาษาดัตช์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างการใช้งานอย่างถูกหลักการ  ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆและใช้สร้างบทสนทนาตามในแต่ละสถานการณ์ พร้อมด้วยแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนหลังการเรียนในแต่ละชั่วโมง

Course Styles รูปแบบการเรียนการสอนในคอร์ส

เนื้อหาภายในเอกสารประกอบการเรียนเป็นภาษาดัตช์ที่เป็นทั้งตัวพิมพ์และตัวเขียนเพื่อให้ผู้เขียนคุ้นชินกับการเขียนตัวอักษรภาษาดัตช์ในชีวิตจริง การเรียนการสอนจะใช้ภาษาดัตช์เป็นส่วนใหญ่และภาษาไทยควบคู่เพื่อให้ผู้เรียนเข้ากันบทเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงในการอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือเบลเยี่ยม

Who This Course is for คอร์สนี้เหมาะกับใคร

Dutch for Intermediate Learners เหมาะกับนักเรียนที่จะเรียนต่อระดับมัธยม, ระดับปริญญา, ผู้ที่จะไปฝึกงาน จะไปทำงาน หรือผู้ที่อาศัยอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือเบลเยี่ยม เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาดัตช์อยู่บ้าง เนื่องจากเนื่องหาเจาะลึกลงไปในเรื่องของหลักการการใช้ภาษาดัตช์

(สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเป็นรายครั้งแบบไม่จำกัดชั่่วโมง ค่าเรียน 900 บาท/ชม.)

What Will I Learn?

 • ไวยกรณ์ภาษาดัตช์ระดับกลาง
 • เข้าใจหลักการการใช้ภาษาดัตช์ได้อย่างถูกต้อง
 • เรียนรู้การใช้ประโยคที่ซับซ้อน
 • คำศัพท์ในภาษาดัตช์ที่หลากหลาย
 • การปรับตัวให้คุ้นชินในการฟังและโต้ตอบภาษาดัตช์
 • ความสามารถในการสื่อสารภาษาดัตช์แบบก้าวกระโดด
16,500฿

Material Includes

 • 20 ชม.ที่ผู้สอนได้จัดสรรเนื้อหาอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้เรียน
 • หนังสือประกอบการเรียนการสอน
 • ไฟล์เสียง เพื่อใช้ในการฝึกฟังและสนทนา
 • ติดต่อกับผู้สอนได้ทุกเมื่อเมื่อมีคำถามหรือต้องการปรึกษาแม้จะเรียนจบคอร์สเเล้ว

Requirements

 • ความรู้พื้นฐาน-ปานกลางภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ทางภาษาดัตช์ขั้นพื้นฐาน
 • ผู้ที่ผ่านคอร์ส Dutch for Beginners มาแล้ว

Target Audience

 • ผู้เรียนที่จะเรียนต่อระดับมัธยม ระดับปริญญา
 • ผู้ที่จะไปทำงานประเทศเนเธอร์แลนด์หรือเบลเยี่ยม
 • ผู้ที่อาศัยอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือเบลเยี่ยม