[Online] Inburgering Exam for MVV Visa รวมทุกพาร์ท

 • Home
 • [Online] Inburgering Exam for MVV Visa รวมทุกพาร์ท
( 0 Rating )
Shape Image One
 • by admin
 • Course level: All Levels

About Course

คอร์สสำหรับผู้ที่จะสอบ Inburgering Exam ในรูปแบบออนไลน์เพื่อนำไปยื่นประกอบการขอ MVV Visa ครบครันไปด้วยเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริง เพื่อให้ผู้เรียนสอบผ่านได้โดยไร้ความกังวล

Description

Course Description รายละเอียดคอร์ส

คอร์สสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ Inburgering Exam หรือการสอบบูรณาการพลเมืองขั้นพื้นฐานในรูปแบบการสอนผ่านทาง ONLINE เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นขอ MVV Visa วีซ่าระยะยาว เนื้อหาภายในคอร์สนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วนตามข้อสอบจริง คือ ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคนเนเธอร์แลนด์ (KNS), ความสามารถในการอ่าน (Leesvaardigheid) และ ความสามารถในการพูด (Spreekvaardigheid) โดยใช้แนวข้อสอบแบบเดียวกับข้อสอบจริงในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสอบผ่านได้ในครั้งแรก การเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้เหมือนกับการเรียนตัวต่อตัวทุกประการ ลดความเมื่อยล้าในการเดินทาง อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ผู้เรียนอีกด้วย

Course Styles รูปแบบการเรียนการสอนในคอร์ส

อธิบายความเป็นมาของแต่ละคำถามอันเกี่ยวเนื่องกับประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและสร้างภาพจำ สร้างรากฐานในการอ่านออกเสียงภาษาดัตช์เพื่อให้นักเรียนสามารถแยกแยะความแตกต่างของเสียงในภาษาดัตช์ และให้เทคนิคในการทำข้อสอบการอ่านได้ภายในระยะเวลาอันสั้น พร้อมทั้งให้นักเรียนคุ้นชินกับการออกเสียงและเข้าใจประโยคที่ใช้ในการสอบพูด สามารถให้ผู้เรียนตอบกลับข้อสอบเป็นภาษาดัตช์ได้

Who This Course is for คอร์สนี้เหมาะกับใคร

คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการสอบ Inburgering Exam เพื่อใช้ผลคะแนนในการยื่นขอวีซ่าระยะยาว เช่นเพื่ออยู่กับคู่สมรส เพื่อการทำงาน หรือเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ การเรียนการสอนในชั้นเรียนนี้เปรียบเสมือนการติวสอบเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจและสามารถทำข้อสอบได้เมื่อเจอข้อสอบในสถานการณ์จริง

(สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเป็นรายครั้ง ไม่จำกัดชั่่วโมง ค่าเรียน 700 บาท/ชม.)

What Will I Learn?

 • สามารถอ่านออกเสียงคำในภาษาดัตช์ได้อย่างถูกต้อง
 • เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้อย่างลึกซึ้ง
 • เข้าใจความแตกต่างของเสียงในภาษาดัตช์
 • สามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องในการอ่านเนื้อเรื่องภาษาดัตช์
 • เรียนรู้คำศัพท์ที่ต้องใช้ในการสอบ Inburgering Exam
 • เข้าใจคำถามในภาษาดัตช์และสามารถตอบคำถามเป็นภาษาดัตช์
 • ได้ทำแนวข้อสอบเสมือนจริงภายใต้เวลาที่กำหนดเหมือนการสอบ
12,500฿

Material Includes

 • เอกสารแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับข้อสอบจริง
 • หนังสือประกอบการเรียนการสอนจะถูกจัดส่งให้ผู้เรียนทางไปรษณีย์
 • ติดต่อกับผู้สอนได้ทุกเมื่อเมื่อมีคำถามหรือต้องการปรึกษาแม้จะเรียนจบคอร์สเเล้ว

Requirements

 • อินเตอร์เน็ต
 • โปรแกรม Zoom หรือ Skype หรืออื่นๆตามผู้เรียนสะดวก
 • ความตั้งใจในการเรียนภาษาดัตช์ และความมุ่งมั่นในการสอบและความมุ่งมั่นในการ Inburgering Exam ให้ผ่าน

Target Audience

 • ผู้ที่ต้องการสอบ Inburgering Exam for MVV Visa