[Online] ติวเข้ม Kennis Nederlandse Samenleving (KNS) for MVV Visa ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคนเนเธอร์แลนด์

Shape Image One
 • by admin
 • Course level: All Levels

About Course

สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นการสอบพาร์ท Kennis Nederlandse Samenleving (KNS) ในการสอบ Inburgering Exam คอร์สออนไลน์นี้ได้สอดแทรกความรู้และความสนุกเพื่อรู้จักประเทศแห่งกังหันลม แค่มีอินเตอร์น็ต อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เสมอ

Description

Course Description รายละเอียดคอร์ส

บทเรียน ONLINE ในคอร์สนี้จะเป็นการติวเข้มสำหรับการสอบ Inburgering Exam ในส่วนของ Kennis Nederlandse Samenleving (KNS) หรือที่เรียกว่าความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคนเนเธอร์แลนด์ เนื้อหาในบทเรียนนี้จะเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศเนเธอร์แลนด์ ความเป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบัน ภาษา กฎหมาย การเมืองขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมข้อสอบทุกข้อใน KNS นักเรียนจะได้รับการอธิบายที่มาที่ไปของคำถามในแต่ละข้อ เพื่อให้เข้าใจวิถีความเป็นอยู่ของประเทศเนเธอแลนด์ และสามารถทำข้อสอบได้ทุกข้อในพาร์ทนี้ การเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้เหมือนกับการเรียนตัวต่อตัวทุกประการ ลดความเมื่อยล้าในการเดินทาง อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ผู้เรียนอีกด้วย

Course Styles รูปแบบการเรียนการสอนในคอร์ส

อธิบายข้อสอบแต่ละข้อเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ดียิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศแห่งดินแดนกังหันลมนี้ต่างจากประเทศไทย แต่ยังรวมไปถึงประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง แนะนำเคล็ดลับวิธีการเลือกคำตอบ อธิบายคำศัพท์เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจคำถามและสามารถเลือกคำตอบได้อย่างรวดเร็ว เน้นการทำซ้ำเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียน ใช้แนวข้อสอบจริงติวเข้มให้นักเรียน

Who This Course is for คอร์สนี้เหมาะกับใคร

คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการสอบ Inburgering Exam แต่มีความประสงค์ต้องการเน้นเฉพาะในส่วนของการสอบ Kennis Nederlandse Samenleving (KNS) เพื่อทำคะแนนส่วนให้ได้คะแนนสูงหรือคะแนนเต็ม

What Will I Learn?

 • ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำข้อสอบส่วน KNS
 • เทคนิคในการทำคะแนนเต็มในพาร์ท KNS
 • เข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศเนเธอร์แลนด์
 • เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
 • การบริหารเวลาในการทำข้อสอบ
 • ความสามารถในการปรับตัวเมื่อต้องย้ายไปประเทศเนเธอร์แลนด์
3,500฿

Material Includes

 • เอกสารแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับข้อสอบจริง
 • หนังสือประกอบการเรียนการสอนจะถูกจัดส่งให้ผู้เรียนทางไปรษณีย์
 • สามารถติดต่อผู้สอนได้เสมอ แม้จะเรียนจบคอร์สไปแล้ว

Requirements

 • อินเตอร์เน็ต
 • โปรแกรม Zoom หรือ Skype หรืออื่นๆตามผู้เรียนสะดวก
 • ความตั้งใจในการเรียนภาษาดัตช์ และความมุ่งมั่นในการสอบและความมุ่งมั่นในการ Inburgering Exam ให้ผ่าน

Target Audience

 • ผู้ที่ต้องการสอบ Inburgering Exam for MVV Visa โดยเน้นในพาร์ท KNS