ติวเข้ม Spreekvaardigheid for MVV Visa ทักษะการพูด

Shape Image One
 • by admin
 • Course level: All Levels

About Course

คอร์สที่จะทำให้คุณมั่นใจในการพูดตอบคำถามประโยคภาษาดัตช์ พร้อมทั้งเทคนิคเลือกใช้คำตอบที่สามารถใช้กับโจทย์หลายรูปแบบ ข้อสอบเสมือนจริง แล้วการสอบ Spreekvaardigheid จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

Description

Description

Course Description รายละเอียดคอร์ส

คอร์สสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ Inburgering Exam สำหรับ MVV Visa  โดยเน้นพาร์ท Spreekvaardigheid (ทักษะการพูด) ภายในคอร์สนี้จะจำลองรูปแบบแนวข้อสอบเหมือนจริง อันประกอบไปด้วยส่วนที่ 1 ที่เรียกว่า Vraag-Antwoord เป็นการตอบคำถามปลายเปิดง่ายๆ เช่น คุณมาจากประเทศอะไร คุณชอบทำอะไรในช่วงสุดสัปดาห์ ฯลฯ ส่วนที่ 2 เรียกว่า Aanvulzinnen โดยผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำตอบเพื่อให้ประโยคที่ให้มานั้นสมบูรณ์ ผู้สอนจะอธิบายโจทย์ให้นักเรียนเข้าใจความหมาย เพื่อสามารถตอบคำถามได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง

Course Styles รูปแบบการเรียนการสอนในคอร์ส

ผู้เรียนจะได้เรียนหลักการอ่านออกเสียงภาษาดัตช์ได้อย่างถูกต้องตะ หากผู้เรียนเข้าใจหลักการในการอ่านเสียงภาษาดัตช์จะทำให้สามารถทำคะแนนการพูดได้ดีใน Spreekvaardigheid ผู้เข้าเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในการตอบคำถามของข้อสอบในส่วนนี้ โดยสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ และเป็นคำตอบที่ถูกต้องซึ่งจะทำให้นักเรียนได้คะแนนดีในการสอบ คอร์สนี้เรามีรูปแบบของโจทย์และคำตอบที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการสอบ Inburgering Exam

Who This Course is for คอร์สนี้เหมาะกับใคร

คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการสอบ Inburgering Exam เพื่อใช้ผลคะแนนในการยื่นขอวีซ่าระยะยาว (MVV Visa) ที่ต้องการเน้นในพาร์ท Spreekvaardigheid โดยเฉพาะเพื่อทำคะแนนส่วนให้ได้คะแนนสูงหรือคะแนนเต็มตามประสงค์ของผู้เรียน

What Will I Learn?

 • เรียนรู้เนื้อหาในการสอบ Inburgering Exam
 • เข้าใจการอ่านออกเสียงภาษาดัตช์และสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
 • เข้าใจประโยคคำถามของโจทย์อย่างถ่องแท้
 • สามารถพูดตอบเป็นประโยคและคำตอบที่ถูกต้องในประโยคได้
 • เคล็ดลับการเลือกคำตอบที่สามารถใช้กับโจทย์ที่หลากหลาย
 • การบริหารเวลาในการทำข้อสอบ
 • ความมั่นใจในการพูด
10,500฿

Material Includes

 • เอกสารแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับข้อสอบจริง
 • สามารถติดต่อผู้สอนได้เสมอ แม้จะเรียนจบคอร์สไปแล้ว

Requirements

 • ความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการเรียน

Target Audience

 • ผู้ที่ต้องการสอบ Inburgering Exam for MVV Visa โดยเน้นในพาร์ท Spreekvaardigheid