Courses

Shape Image One
Showing 12 Courses
8,500฿
All Levels

คอร์สออนไลน์ที่จะทำให้คุณมั่นใจในการพูดตอบคำถามประโยคภาษาดัตช์ พร้อมทั้งเทคนิคเลือกใช้คำตอบที่สามารถใช้กับโจทย์หลายรูปแบบ ข้อสอบเสมือนจริง แล้วการสอบ Spreekvaardigheid จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

6,500฿
All Levels

คอร์สออนไลน์ติวเข้ม Leesvaardigheid (MVV Visa) เหมาะกับผู้เข้าสอบ Inburgering Exam ที่ต้องการเน้นในส่วนของทักษะการอ่าน เน้นเรื่องการออกเสียง ด้วยแบบฝึกหัดเสมือนจริง พร้อมเผยเคล็ดลับเทคนิคในการทำข้อสอบการอ่าน

3,500฿
All Levels

สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นการสอบพาร์ท Kennis Nederlandse Samenleving (KNS) ในการสอบ Inburgering Exam คอร์สออนไลน์นี้ได้สอดแทรกความรู้และความสนุกเพื่อรู้จักประเทศแห่งกังหันลม แค่มีอินเตอร์น็ต อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เสมอ

12,500฿
All Levels

คอร์สสำหรับผู้ที่จะสอบ Inburgering Exam ในรูปแบบออนไลน์เพื่อนำไปยื่นประกอบการขอ MVV Visa ครบครันไปด้วยเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริง เพื่อให้ผู้เรียนสอบผ่านได้โดยไร้ความกังวล

12,500฿
Beginner

คอร์ส Online : Dutch for Beginners คือคอร์สที่จะทำให้ผู้เริ่มต้นเรียนเปิดใจไปกับการเรียนภาษาดัตช์ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เป็นหมวดหมู่ และเตรียมพร้อมให้คุณก่อนไปอยู่ที่ต่างประเทศในแบบที่คุณสามารถเรียนที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ ขอเพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต

12,500฿
Intermediate

คอร์ส Online : Dutch for Intermediate Learners เสมือนการเรียนตัวต่อตัวทุกประการ เต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาด้านไวยกรณ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาษาดัตช์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เรียนได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต

10,500฿
All Levels

คอร์สที่จะทำให้คุณมั่นใจในการพูดตอบคำถามประโยคภาษาดัตช์ พร้อมทั้งเทคนิคเลือกใช้คำตอบที่สามารถใช้กับโจทย์หลายรูปแบบ ข้อสอบเสมือนจริง แล้วการสอบ Spreekvaardigheid จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

8,500฿
All Levels

คอร์สติวเข้ม Leesvaardigheid (MVV Visa) เหมาะกับผู้เข้าสอบ Inburgering Exam ที่ต้องการเน้นในส่วนของทักษะการอ่าน เน้นเรื่องการออกเสียง ด้วยแบบฝึกหัดเสมือนจริง พร้อมเผยเคล็ดลับเทคนิคในการทำข้อสอบการอ่าน

5,000฿
All Levels

สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นทำคะแนนในการสอบพาร์ท Kennis Nederlandse Samenleving (KNS) ในการสอบ Inburgering Exam สอดแทรกความรู้และความสนุกเพื่อรู้จักประเทศแห่งกังหันลม

16,500฿
All Levels

คอร์สสำหรับผู้ที่จะสอบ Inburgering Exam เพื่อนำไปยื่นประกอบการขอ MVV Visa ครบครันไปด้วยเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริง เพื่อให้ผู้เรียนสอบผ่านได้โดยได้ความกังวล

16,500฿
Beginner

Dutch for Beginners คือคอร์สที่จะทำให้ผู้เริ่มต้นเรียนเปิดใจไปกับการเรียนภาษาดัตช์ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เป็นหมวดหมู่ และเตรียมพร้อมให้คุณก่อนไปอยู่ที่ต่างประเทศ

16,500฿
Intermediate

Dutch for Intermediate Learners คอร์สที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาด้านไวยกรณ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในภาษาดัตช์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง