ติวเข้ม Kennis Nederlandse Samenleving (KNS) for MVV Visa ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคนเนเธอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นทำคะแนนในการสอบพาร์ท Kennis Nederlandse Samenleving (KNS) ในการสอบ Inburgering Exam สอดแทรกความรู้และความสนุกเพื่อรู้จักประเทศแห่งกังหันลม

[Online] ติวเข้ม Kennis Nederlandse Samenleving (KNS) for MVV Visa ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคนเนเธอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นการสอบพาร์ท Kennis Nederlandse Samenleving (KNS) ในการสอบ Inburgering Exam คอร์สออนไลน์นี้ได้สอดแทรกความรู้และความสนุกเพื่อรู้จักประเทศแห่งกังหันลม แค่มีอินเตอร์น็ต อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เสมอ