ติวเข้ม Spreekvaardigheid for MVV Visa ทักษะการพูด

คอร์สที่จะทำให้คุณมั่นใจในการพูดตอบคำถามประโยคภาษาดัตช์ พร้อมทั้งเทคนิคเลือกใช้คำตอบที่สามารถใช้กับโจทย์หลายรูปแบบ ข้อสอบเสมือนจริง แล้วการสอบ Spreekvaardigheid จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ